సురవర కీబోర్డును విండోస్ 7 లో వాడటం

సోపానం 1: ముందుగా Start బటన్ నొక్కి Control panel కు వెళ్లండి.


సోపానం 2: ఆ తరువాత బొమ్మలో చూపించిన విధముగా Clock, Language, and Region ఐచ్ఛికం క్రిందన ఉన్నటువంటి Change keyboards or other input methods లంకె పై నొక్కండి.


సోపానం 3: ఒక డైలాగు బాక్సు ప్రత్యక్షమవుతుంది, అందులోవున్న “Change Keyboards…” బటన్ పై నొక్కండి.

సోపానం 4: ఇప్పుడు “Add” బటన్ పై నొక్కి, ప్రపంచ భాషల జాబితాలో నుండి (+) Telugu (india)పై డబుల్ క్లిక్ చేసి (గానీ లేదా ప్లస్ (+) చిహ్నం పై నొక్కి గానీ) Keyboard లో ఉన్నటువంటి Telugu చెక్ బాక్సును ఎన్నుకుని OK బటన్ పై నొక్కి Apply చేయండి.

గమనిక: ఈ విధముగా కంప్యూటరులో టైపింగు కోసం తెలుగు భాషను చేతనం చేసిన తరువాత, మీరు ఇంగ్లీషు, తెలుగు భాషలలో టైపు చేసుకోవచ్చు.

కీబోర్డు నందలి ఎడమవైపున వున్న Alt పట్టుకుని, Shift నొక్కి ఇంగ్లీషు, తెలుగు భాషల మధ్య మారవచ్చు.

One Response to సురవర కీబోర్డును విండోస్ 7 లో వాడటం

Leave a Reply to Velchal Sudhaker Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Comments links could be nofollow free.