సురవర కీబోర్డును విండోస్ XP లో వాడటం

సోపానం 1: ముందుగా క్రింద ఇవ్వబడిన ఏదో ఒక లింకు నుండి icomplex అనే ఉచిత అనువర్తనాన్ని కంప్యూటరులోకి డౌన్లోడు చేసి, ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోండి.
http://goo.gl/97201  (లేదా)  

http://www.omicronlab.com/tools/icomplex-full.html
సోపానం 2: icomplex స్థాపించిన తరువాత వ్యవస్థ రీస్టార్టు కోసం అడిగితే రీస్టార్టు చేయండి.
సోపానం 3: తరువాత Start బటన్ నొక్కి Control panel కు వెళ్లండి.


సోపానం 4: ఇప్పుడు Date, Time, Language, and Regional options పై నొక్కండి.


సోపానం 5: తరువాత Add other languages పై క్లిక్ చేయండి.


సోపానం 6: తరువాత Details… బటన్ పై నొక్కండి.


సోపానం 7: ఒక కొత్త విండో ప్రత్యక్షమవుతుంది, ఇందులో Add బటన్ పై నొక్కండి.


సోపానం 8: చివరిగా Input language నందున్న ప్రపంచ భాషల జాబితా నుండి Telugu ఎంచుకుని OK నొక్కి Apply చెయ్యండి.

గమనిక: ఈ విధముగా కంప్యూటరులో టైపింగు కోసం తెలుగు భాషను చేతనం చేసిన తరువాత, మీరు ఇంగ్లీషు, తెలుగు భాషలలో టైపు చేసుకోవచ్చు.

కీబోర్డు నందలి ఎడమవైపున వున్న Alt పట్టుకుని, Shift నొక్కి ఇంగ్లీషు, తెలుగు భాషల మధ్య మారవచ్చు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Comments links could be nofollow free.