సురవర కీబోర్డును లినక్సులో వాడటం

సోపానం1:  ముందుగా మీ ప్రొఫైలుపేరుపై క్లిక్ చేసి System Settings కు వెళ్ళండి.


సోపానం 2: అందులో నుండి Keyboard layout ఎంచుకోండి


సోపానం 3: ఇప్పడు ఒక కొత్త డైలాగు బాక్సు ప్రత్యక్షమవుతుంది, ఇందులో layout ట్యాబును ఎంచుకోవాలి.


సోపానం 4: ఇక్కడ English డీఫాల్టుగా ఉంటుంది, తెలుగును జతచేయడానికి క్రిందన ఉన్నటువంటి + బటన్ పై నొక్కండి.


సోపానం 5: ఇప్పుడు ప్రపంచ భాషలు అన్నీ కనిపిస్తాయి, మౌసును స్క్రాల్ చేసి గానీ లేదా క్రింద ఇవ్వబడినటువంటి సెర్చ్ బాక్సులో Telugu అని టైపు చేసి గానీ తెలుగును ఎంచుకుని Add బటన్ పై నొక్కండి.


సోపానం 6: తరువాత అదే విండోలో ఉన్నటువంటి “Options” బటన్ పై నొక్కితే, కొత్త డైలాగు బాక్సు తెరుచుకుంటుంది.


సోపానం 7: అందులో “Key(s) to change layout” బాణపు గుర్తుపై క్లిక్ చేసి, అందులో ఉన్నటువంటి “Alt+Shift” ఐచ్ఛికముపై గుర్తు పెట్టి చేసి మూసివేయండి.

గమనిక: ఈ విధముగా కంప్యూటరులో టైపింగు కోసం తెలుగు భాషను చేతనం చేసిన తరువాత, మీరు ఇంగ్లీషు, తెలుగు భాషలలో టైపు చేసుకోవచ్చు.

కీబోర్డు నందలి ఎడమవైపున వున్న Alt పట్టుకుని, Shift నొక్కి ఇంగ్లీషు, తెలుగు భాషల మధ్య మారవచ్చు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Comments links could be nofollow free.