సురవర కీబోర్డును విండోస్ XP లో వాడటం

సోపానం 1: ముందుగా క్రింద ఇవ్వబడిన ఏదో ఒక లింకు నుండి icomplex అనే ఉచిత అనువర్తనాన్ని కంప్యూటరులోకి డౌన్లోడు చేసి, ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోండి.
http://goo.gl/97201  (లేదా)  

http://www.omicronlab.com/tools/icomplex-full.html
సోపానం 2: icomplex స్థాపించిన తరువాత వ్యవస్థ రీస్టార్టు కోసం అడిగితే రీస్టార్టు చేయండి.
సోపానం 3: తరువాత Start బటన్ నొక్కి Control panel కు వెళ్లండి.


సోపానం 4: ఇప్పుడు Date, Time, Language, and Regional options పై నొక్కండి.


సోపానం 5: తరువాత Add other languages పై క్లిక్ చేయండి.


సోపానం 6: తరువాత Details… బటన్ పై నొక్కండి.


సోపానం 7: ఒక కొత్త విండో ప్రత్యక్షమవుతుంది, ఇందులో Add బటన్ పై నొక్కండి.


సోపానం 8: చివరిగా Input language నందున్న ప్రపంచ భాషల జాబితా నుండి Telugu ఎంచుకుని OK నొక్కి Apply చెయ్యండి.

గమనిక: ఈ విధముగా కంప్యూటరులో టైపింగు కోసం తెలుగు భాషను చేతనం చేసిన తరువాత, మీరు ఇంగ్లీషు, తెలుగు భాషలలో టైపు చేసుకోవచ్చు.

కీబోర్డు నందలి ఎడమవైపున వున్న Alt పట్టుకుని, Shift నొక్కి ఇంగ్లీషు, తెలుగు భాషల మధ్య మారవచ్చు.

మ్యాక్ లయిన్ OS X లో సురవర కీబోర్డు

సోపానం 1: ముందుగా Apple మెనూలోకి వెళ్ళి System Preferences…తెరవండి.


సోపానం 2: తరువాత System Preferences ప్యానల్ నందు మొదటి వరుసలో వున్న Language & Text ఐచ్ఛికాన్ని ఎంచుకోండి.

సోపానం 3: ఇప్పుడు Input Sources ట్యాబుపై నొక్కి, ప్రపంచ భాషల నుండి Telugu చెక్ బాక్సును ఎంచుకోండి.
తెలుగు భాషలో టైపుచేయుటకు/టైపుచేయు భాషను మార్చుటకు

విధానం 1: వర్డ్ ప్రాసెసర్ వంటి అనువర్తనాన్ని తెరచి, తెర మీద కుడివైపు అగ్ర భాగమున కనిపిస్తున్న అమెరికా జాతీయ జెండా ప్రతీక పై నొక్కి Telugu ఎంచుకోండి.


ఇప్పుడు కీబోర్డు నమూనా తెలుగుకు మారుతుంది, అలాగే జెండా ప్రతీక కూడా భారత జాతీయ పతాకానికి మారుతుంది.

విధానం 2: ప్రతీసారీ కుడి మూలకు వెళ్ళి మౌసుతో జెండా పై నొక్కసాల్సిన అవసరం లేకుండా సులవుగా  కీబోర్డు మీద ఉన్నటువంటి పట్టుకుని space నొక్కి భాషల మధ్య మారవచ్చు, అయితే ఇందుకు కీబోర్డు అడ్డదారులను చేతనించుకోవాలి.
కుడివైపు పైన కనిపిస్తున్న జాతీయ జెండా పై నొక్కి Open Language & Text Preferences…ఐచ్ఛికాన్ని ఎంచుకోండి.


ఇప్పుడు తెరుచుకున్న విండో ఉన్నటువంటి Keyboard Shortcuts...బటన్ పై నొక్కండి.

తరువాత Keyboard & Text...ఐచ్చికాన్ని ఎంచుకుని, అందులోని చివర ఉన్నటువంటి రెంటు చెక్ బాక్సులను టిక్ చేయండి.

ఒకవేళ టిక్ చేసిన తరువాత పసుపు రంగులో ⚠ హెచ్చరిక చూపిస్తే, ఇదే ఆదేశాలు Spotlight ఐచ్ఛికానికి వినియోగించబడుతున్నాయని గమనించాలి, Spotlight ఐచ్ఛికాన్ని ఎంచుకుని అడ్డదారులను అచేతనం చేయాలి.

సురవర కీబోర్డును లినక్సులో వాడటం

సోపానం1:  ముందుగా మీ ప్రొఫైలుపేరుపై క్లిక్ చేసి System Settings కు వెళ్ళండి.


సోపానం 2: అందులో నుండి Keyboard layout ఎంచుకోండి


సోపానం 3: ఇప్పడు ఒక కొత్త డైలాగు బాక్సు ప్రత్యక్షమవుతుంది, ఇందులో layout ట్యాబును ఎంచుకోవాలి.


సోపానం 4: ఇక్కడ English డీఫాల్టుగా ఉంటుంది, తెలుగును జతచేయడానికి క్రిందన ఉన్నటువంటి + బటన్ పై నొక్కండి.


సోపానం 5: ఇప్పుడు ప్రపంచ భాషలు అన్నీ కనిపిస్తాయి, మౌసును స్క్రాల్ చేసి గానీ లేదా క్రింద ఇవ్వబడినటువంటి సెర్చ్ బాక్సులో Telugu అని టైపు చేసి గానీ తెలుగును ఎంచుకుని Add బటన్ పై నొక్కండి.


సోపానం 6: తరువాత అదే విండోలో ఉన్నటువంటి “Options” బటన్ పై నొక్కితే, కొత్త డైలాగు బాక్సు తెరుచుకుంటుంది.


సోపానం 7: అందులో “Key(s) to change layout” బాణపు గుర్తుపై క్లిక్ చేసి, అందులో ఉన్నటువంటి “Alt+Shift” ఐచ్ఛికముపై గుర్తు పెట్టి చేసి మూసివేయండి.

గమనిక: ఈ విధముగా కంప్యూటరులో టైపింగు కోసం తెలుగు భాషను చేతనం చేసిన తరువాత, మీరు ఇంగ్లీషు, తెలుగు భాషలలో టైపు చేసుకోవచ్చు.

కీబోర్డు నందలి ఎడమవైపున వున్న Alt పట్టుకుని, Shift నొక్కి ఇంగ్లీషు, తెలుగు భాషల మధ్య మారవచ్చు.

సురవర కీబోర్డును విండోస్ 8 లో వాడటం

సోపానం 1: ముందుగా కీబోర్డుపై విండోస్ స్టార్ట్ బటన్ పై నొక్కి Control Panel అని టైపు చేసి Control Panel తెరవండి.


సోపానం 2: ఇప్పుడు Clock, Language and Region వర్గములోని Change input methods/Add a language ఐచ్ఛికముపై నొక్కండి.


సోపానం 3: ఇక్కడ Add a Language బటన్ పై నొక్కి, ప్రపంచ భాషల జాబితా నుండి Telugu భాషను ఎంచుకుని Add బటన్ పై నొక్కండి.

 

తెలుగు భాషలో టైపుచేయడం లేదా టైపుచేయు భాషను మార్చడం ఎలా..?

విధానం 1: వర్డ్ ప్రాసెసర్(MS Word, wordpad, notepad) వంటి అనువర్తనాన్ని తెరచి, టాస్కుబారు పై ఎడమవైపున వున్న ENG పై నొక్కి Telugu   Telugu keyboard ఎంచుకోండి.

ఇప్పుడు కీబోర్డు నమూనా తెలుగుకు మారుతుంది, అలాగే భాష సంకేతం కూడా తె కి మారుతుంది.

విధానం 2: ప్రతీసారీ మౌసుతో ENG పై నొక్కసాల్సిన అవసరం లేకుండా సులవుగా  కీబోర్డు (⌨) మీద ఉన్నటువంటి ఎడమవైపు Alt పట్టుకుని Shift నొక్కి ఆంగ్ల – తెలుగు భాషల మధ్య మారవచ్చు.

ప్రత్యామ్నాయంగా, విండోస్ మీటను పట్టుకుని Space నొక్కి కూడా భాషల మధ్య మారవచ్చు.

సురవర కీబోర్డును విండోస్ 7 లో వాడటం

సోపానం 1: ముందుగా Start బటన్ నొక్కి Control panel కు వెళ్లండి.


సోపానం 2: ఆ తరువాత బొమ్మలో చూపించిన విధముగా Clock, Language, and Region ఐచ్ఛికం క్రిందన ఉన్నటువంటి Change keyboards or other input methods లంకె పై నొక్కండి.


సోపానం 3: ఒక డైలాగు బాక్సు ప్రత్యక్షమవుతుంది, అందులోవున్న “Change Keyboards…” బటన్ పై నొక్కండి.

సోపానం 4: ఇప్పుడు “Add” బటన్ పై నొక్కి, ప్రపంచ భాషల జాబితాలో నుండి (+) Telugu (india)పై డబుల్ క్లిక్ చేసి (గానీ లేదా ప్లస్ (+) చిహ్నం పై నొక్కి గానీ) Keyboard లో ఉన్నటువంటి Telugu చెక్ బాక్సును ఎన్నుకుని OK బటన్ పై నొక్కి Apply చేయండి.

గమనిక: ఈ విధముగా కంప్యూటరులో టైపింగు కోసం తెలుగు భాషను చేతనం చేసిన తరువాత, మీరు ఇంగ్లీషు, తెలుగు భాషలలో టైపు చేసుకోవచ్చు.

కీబోర్డు నందలి ఎడమవైపున వున్న Alt పట్టుకుని, Shift నొక్కి ఇంగ్లీషు, తెలుగు భాషల మధ్య మారవచ్చు.