సురవర కీబోర్డును విండోస్ 7 లో వాడటం

సోపానం 1: ముందుగా Start బటన్ నొక్కి Control panel కు వెళ్లండి.


సోపానం 2: ఆ తరువాత బొమ్మలో చూపించిన విధముగా Clock, Language, and Region ఐచ్ఛికం క్రిందన ఉన్నటువంటి Change keyboards or other input methods లంకె పై నొక్కండి.


సోపానం 3: ఒక డైలాగు బాక్సు ప్రత్యక్షమవుతుంది, అందులోవున్న “Change Keyboards…” బటన్ పై నొక్కండి.

సోపానం 4: ఇప్పుడు “Add” బటన్ పై నొక్కి, ప్రపంచ భాషల జాబితాలో నుండి (+) Telugu (india)పై డబుల్ క్లిక్ చేసి (గానీ లేదా ప్లస్ (+) చిహ్నం పై నొక్కి గానీ) Keyboard లో ఉన్నటువంటి Telugu చెక్ బాక్సును ఎన్నుకుని OK బటన్ పై నొక్కి Apply చేయండి.

గమనిక: ఈ విధముగా కంప్యూటరులో టైపింగు కోసం తెలుగు భాషను చేతనం చేసిన తరువాత, మీరు ఇంగ్లీషు, తెలుగు భాషలలో టైపు చేసుకోవచ్చు.

కీబోర్డు నందలి ఎడమవైపున వున్న Alt పట్టుకుని, Shift నొక్కి ఇంగ్లీషు, తెలుగు భాషల మధ్య మారవచ్చు.